Balansert ventilasjon

Foto:Illustrasjon av kanalføringer. De gule avtrekkskanalene fjerner forurenset luft