Gjennomgang ang nytt balansert ventilasjonsanlegg er meget viktig for sluttbruker, da slipper man ofte misforståelser ang funksjon og bruk. Her er det montert Flexit Uni 2 og 3 aggregater.

Prosjekt Kjellemojordet, jobb for Peab/TVU