Blikkenslager har laget alternativ inntak/avkast på bod ventilasjonen på Hovenga Alle`.