Blikkenslager Lauritzen står for brannisolasjon for Gimsøy X prosjekt.