Mekanisk avtrekksventilasjon

Mekanisk avtrekksventilasjon ble tatt i bruk i nye boliger i begynnelsen av 70-tallet.

Sentralavtrekksanlegg ble vanlig i nye boliger på 70-tallet. En typisk installasjon er en avtrekksvifte på loftet eller i et skap over kjøkkenviften, med utblåsing av luften (avkast) via takhatt. Fra avtrekksviften går det kanaler til kjøkkenvifte og våtrom, og den fuktige, forurensede og brukte luften ventileres ut. Frisk luft dras inn gjennom friskluftventiler i vegg eller spalteventiler i vindu. Dette er et fungere ventilasjonssystem, men resulterer i energitap, ettersom det ikke har noen form av varmegjenvinning.

Noe som er vanlig i eldre hus med mekanisk avtrekksventilasjon, er at det ikke finnes friskluftventiler i soverom, stue eller oppholdsrom, eller at ventilene er stengt. Selv om den sentrale avtrekksviften ofte har tilstrekkelig kapasitet, vil huset fortsatt føles innestengt og det kan være fuktig lenge i baderommet etter en dusj. Det er derfor viktig at ventilene i disse rommene alltid er åpne eller at det installeres ventiler, dersom det mangler.

Tips!

Installer friskluftventiler i soverom, stue og andre oppholdsrom, og pass på at luften i boligen sirkulerer fritt og får gjennomstrømning.

Det kan også være en god idé å foreta en funksjonskontroll av avtrekkssystemet. Kanalsystemet bør oversees hvert femte år og rengjøres ved behov.

Eksempel
Løsningsforslag for bolig på 150 m2 med fire soverom, en-to stue/oppholdsrom:

6 stk. friskluftsventiler
1 stk. i hvert soverom og 2 stk. i stue/oppholdsrom
(1 stk. pr. 25 m2 boareal, dvs. 150 m2/25 = 6 stk.)

En annen alternativ løsning som også sparer energi, er å oppgradere avtrekkssystemet til et komplett balansert ventilasjonsanlegg,
alternativt romventilator.

share-and-collaborate-icon

Vi har levert godt håndtverk i over 100 år. Og fra vårt profesjonelle verksted i Skien lager vi alt av beslag på bestilling. Som blikkenslager innebærer dette ventilasjon, og vi leverer alle tjenester til bolig, industri, offentlig og næring.

Ingen oppdrag for små,
ingen oppdrag for store!

Alltid kvalitet
Kunden først

Vurdert 5/5 av 2,000 kunder

Tittel

Gå til toppen