Ventilasjon2020-09-05T19:50:14+02:00

Ventilasjon

VI KAN BOLIGVENTILASJON

PRIVAT | NÆRING | INDUSTRI | OFFENTLIG

Trygghet i alle ledd

Hva gjør vi

For å sikre et godt inneklima er et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg veldig viktig. Blikkenslageren produserer tilpasningsbiter til og monterer ventilasjonsanlegg i boliger, kontorbygg og institusjonsbygg. For at ventilasjonsanlegget skal fungere optimalt er det viktig at arbeidet utføres av faglærte personer samt at vedlikehold, som filterskift, utføres på rett måte til rett tid.

Hvorfor ventilere?

Ved å ventilere kommer luften inne til å oppleves som ren, frisk og behagelig, og ikke forårsake helseproblem.

Hovedhensikten med å ventilere er å tilføre ren og frisk luft, fjerne fukt, lukt, radon og heksesot, og fjerne inneluften som er forurenset av mennesker, dyr, aktiviteter i boligen og materialer. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig, den skal ikke bidra til helseplager.

Tegn på dårlig ventilasjon
• Kondens på innsiden av vinduet
• Trøtthet og hodeverk
• Lukt, fukt, opplevelse av innestengt luft

God ventilasjon sikrer at det ikke oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og sopp eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene. Det er viktig å være klar over at den tilførte luften utenfra nesten alltid er renere enn luften inne.

Med et balansert ventilasjonsanlegg filtreres mikroskopiske støvpartikler og andre forurensninger bort. Man tilfører boligen filtrert, ren og frisk luft. Les mer om de tre ulike ventilasjonstypene.
I tillegg vil den også bli varmet opp av ventilasjonsaggregatet slik at man unngår kald trekk.

God ventilasjon gjør det mulig for alle å leve i et sunt inneklima, da det hjelper mot:

• Allergifremkallende støv og pollenforurensning
• Skadelig fukt, sopp og muggforurensning
• Belastende støy og miljøgasser
• Kreftfremkallende radonforurensning
• Skadelig støv og forurenset luft
• Trekk og energitap

Det finnes flere ulike årsaker til forurensning. Vi har listet opp noen av de sammen med anbefalinger mot forebygging mot dårlig inneklima.

Les

Nyheter og aktuelle saker

Våre kjerneverdier i selskapet er ærlighet, ansvarlighet, respekt, profesjonalitet, effektive løsninger og gode kontrollrutiner. Velkommen til Blikkenslager Lauritzen!

Les

Nyheter og aktuelle saker

Våre kjerneverdier i selskapet er ærlighet, ansvarlighet, respekt, profesjonalitet, effektive løsninger og gode kontrollrutiner. Velkommen til Blikkenslager Lauritzen!

Tittel

Gå til toppen