Blikkenslager2020-08-21T10:28:35+02:00

Blikkenslager

KLARE FOR OPPDRAG

PRIVAT | NÆRING | INDUSTRI | OFFENTLIG

Trygghet i alle ledd

Hva gjør vi

Enkelt oppsummert er en blikkenslager en håndverker som jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller, hvor platene er ned mot to millimeter tynne. En blikkenslagers jobb er blant annet å montere det som skal tette igjen et hus, som regel for å beskytte huset mot vann. Det meste av metallet på en bygning er det en blikkenslager som monterer, det skal både ha en funksjon, men også se pent ut.

Typiske arbeidsoppgaver

Kan være båndtekking av tak og fasade, montering av alle typer beslag og montering av ventilasjonsanlegg. Blikkenslagere jobber både med eldre bygninger som trenger fornying, men også nybygg. På flere moderne bygninger er det for eksempel blitt populært med stålplater. Dette er det blikkenslageren som monterer.

Alt av beslag produseres og tilpasses daglig på vårt moderne verksted:

  • Fotzink beslag
  • Vindski beslag
  • Vindusbrett
  • Takhatter
  • Takrenner m/tilbehør

Tak

Fasade

Ventilasjon

Verkstedproduksjon

Les

Nyheter og aktuelle saker

Våre kjerneverdier i selskapet er ærlighet, ansvarlighet, respekt, profesjonalitet, effektive løsninger og gode kontrollrutiner. Velkommen til Blikkenslager Lauritzen!

Les

Nyheter og aktuelle saker

Våre kjerneverdier i selskapet er ærlighet, ansvarlighet, respekt, profesjonalitet, effektive løsninger og gode kontrollrutiner. Velkommen til Blikkenslager Lauritzen!

Gå til toppen