blog-article-3

Med utdannelse og svennebrev innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget har du en kompetanse innen et tradisjonelt bygghåndverksfag som gir gode jobbmuligheter landet over.

Ulike utdanningsløp

Opplæringen foregår over fire år fordelt på teoretisk og praktisk opplæring. Skolen er en blanding av teori og praksis, hvor få dager er like. I stedet for å sitte bak en pult hele dagen, kommer du kjapt i gang med å gjøre praktiske oppgaver som håndverkere faktisk gjør. Utdanning og læretiden ender til slutt i en svenneprøve du må bestå for å kunne kalle deg en blikkenslager.

Det er flere veier til svenneprøver, her er noen av mulighetene.

Normalløpet 2 + 2

Utdanningen går over fire år som fordeles med to år på skole og to år i lære. Først går du VG-1 Bygg- og anleggsteknikk og deretter VG-2 KEM (Klima-, energi- og miljøteknikk). Her får du teoretisk og praktisk opplæring i flere yrkesfag, blant annet ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Velger du å fordype deg i ventilasjons- og blikkenslagerfaget vil du få mulighet til å få lærlingplass i en godkjent opplæringsbedrift etter endt skolegang. Læretiden i bedrift er to år og avsluttes med en svenneprøve.

1 + 3

Du har også mulighet til å gå tidligere ut i lære. Ved å ta VG-1 Bygg- og anleggsteknikk og etter det første året tegne lærekontrakt med en opplæringsbedrift vil læretiden i bedrift bli tre år. I løpet av disse tre årene vil det bli gitt teoriundervisning, både i fellesfagene og yrkesteori. Læretiden avsluttes også her med en svenneprøve.

Her kan du lese fag- og timefordelingen på videregående skole.
Les mer

0 + 4

Du tegner lærekontrakt med en opplæringsbedrift/opplæringskontor direkte etter ungdomsskolen. Læretiden i bedrift blir da fire år. Nødvendig teoriundervisning tas i løpet av læretiden. Lærlingtiden avsluttes også her som vanlig med en svenneprøve.

Spesialarbeider

En annen mulig vei frem til svennebrev er å jobbe som spesialarbeider (opplæringslovens §3-5). Du må ha minimum fem års relevant erfaring fra faget og ha avlagt en tverrfaglig eksamen i yrkesteori. Du kan da melde deg opp som privatist gjennom Utdanningsetaten avdeling for fagopplæring i ditt hjemfylke. Denne ordningen vil ikke innebære at du har en opplæringskontrakt og vil heller ikke gi de samme rettigheter som en lærekontrakt gir.

Jeg vil bli blikkenslager, hvordan kommer jeg i gang?

Det første du bør gjøre er å sjekke ut hva slags utdanning som tilbys i nærheten av der du bor. Her finner du en landsdekkende oversikt. Les mer

Ta kontakt med oss, vi kan hjelpe deg å finne riktig utdanningsvei. Da får du også oversikt over mulighetene for å få læreplass i nærområdet.

share-and-collaborate-icon

Vi har levert godt håndtverk i over 100 år. Og fra vårt profesjonelle verksted i Skien lager vi alt av beslag på bestilling. Som blikkenslager innebærer dette ventilasjon, og vi leverer alle tjenester til bolig, industri, offentlig og næring.

Ingen oppdrag for små,
ingen oppdrag for store!

Alltid kvalitet
Kunden først

Vurdert 5/5 av 2,000 kunder

Relaterte artikler