Uansett type bolig vil et balansert ventilasjonsanlegg fjerne fuktig og forurenset luft og tilføre ny ren og frisk luft til boligen. Men når du skal installere et komplett ventilasjonsanlegg er det ulike hensyn å ta dersom du har enebolig på ett plan, enebolig på to plan eller leilighet.

Denne type bolig gir en enkel montering av balansert ventilasjon. Alle kanaler kan legges på kaldt loft og det vil dermed ikke være noen synlig kanaler i bruksrom.
Luftbehandlingsaggregatet plasseres lett tilgjengelig i vaskerom, bod eller på loft, slik at det er enkelt tilgjengelig for å bytte filter og vedlikehold.

Kanalsystemet

 • Kanalene legges med kortest mulig føringsvei
 • Luftinntak og avkast føres i kanaler fra aggregat til kombiboks i gavelvegg
 • Tilluftskanaler legges fra aggregat til stue og soverom
 • Kanaler på loft og inntaks- og avkastkanalene isoleres
 • Avkast fra kjøkkenhette kan gå rett ut gjennom vegg (vist i eksemplet). Alternativt kan kjøkkenhette tilkobles aggregat.
 • Hovedsaklig benyttes kanaler med diameter 100 eller 125 millimeter kanal.
 • Eget avtrekkspunkt føres til tak i kjøkken for å fjerne matos og lukt som går utenom kjøkkenhetten.
 • Kanalnettet har lyddempere som gir et støyfritt system.

Styringsbryter for ventilasjonsanlegget plasseres lett tilgjengelig, for eksempel ved dør inn til bad.

I en bolig med flere etasjer er det viktig å finne gode løsninger for kanalføringer. Vi anbefaler å skjule kanalføringene i kald sone på loft, der det er mulig.

Utfordringen kan være å finne gode føringsveier for å ventilere nedre plan. Her er det viktig å utnytte muligheter for rørføringer i hjørner, bak dør, garderobeskap, evt. bak påforing av vegger og innkassinger.
Ved større oppgraderinger kan det være muligheter for å føre kanaler i vegger.

Kanalsystemet

 • Hovedsaklig benyttes kanaler med diameter 100 eller 125 millimeter kanal.
 • Tilluft- og avtrekkskanaler isoleres ikke i varm sone.
 • Kanalene legges med kortest mulig føringsvei
 • Tilluftskanaler legges fra aggregat til stue, soverom og eventuelt andre oppholdsrom

Eksemplet viser at for øvre etasjeplan ligger kanalføringer skjult i kald sone, på loft:

Eksempel med luftbehandlingsaggregat K2R med integrert kjøkkenhette. Plassert over komfyr i kjøkken:

Eksempel med luftbehandlingsaggregat UNI 2 plassert under himling i gang:

Luftbehandlingsaggregat UNI 2 eller UNI 3 plassert på vegg i bod/teknisk rom:

share-and-collaborate-icon

Vi har levert godt håndtverk i over 100 år. Og fra vårt profesjonelle verksted i Skien lager vi alt av beslag på bestilling. Som blikkenslager innebærer dette ventilasjon, og vi leverer alle tjenester til bolig, industri, offentlig og næring.

Ingen oppdrag for små,
ingen oppdrag for store!

Alltid kvalitet
Kunden først

Vurdert 5/5 av 2,000 kunder

Relaterte artikler